Preview Mode Links will not work in preview mode

A Healthy Life

May 28, 2019

I veckans avsnitt träffar vi Fabian Bolin som idag mår bättre än någonsin tack vare cancern.

Fabian är bland annat medgrundare till plattformen "war on cancer" som är en samlingsplats för cancersjuka.

Vi pratar bland annat om varför cancer är så stigmatiserat, supersjukhus och hur hur den inre hälsan...


May 14, 2019

Ann Fernholm är författare och forskare inom molekylär bioteknik och hon har koll på det vita giftet - socker.

Höga insulinnivåer är otroligt skadligt för oss men trots det är socker en stor del av vår dagliga kost. Hur dåligt är socker jämfört med annan processad mat och kolhydrater? Och kan motion skydda...