Preview Mode Links will not work in preview mode

A Healthy Life


May 28, 2019

I veckans avsnitt träffar vi Fabian Bolin som idag mår bättre än någonsin tack vare cancern.

Fabian är bland annat medgrundare till plattformen "war on cancer" som är en samlingsplats för cancersjuka.

Vi pratar bland annat om varför cancer är så stigmatiserat, supersjukhus och hur hur den inre hälsan påverkar oss.