Preview Mode Links will not work in preview mode

A Healthy Life


May 14, 2019

Ann Fernholm är författare och forskare inom molekylär bioteknik och hon har koll på det vita giftet - socker.

Höga insulinnivåer är otroligt skadligt för oss men trots det är socker en stor del av vår dagliga kost. Hur dåligt är socker jämfört med annan processad mat och kolhydrater? Och kan motion skydda oss mot sockrets negativa effekter?