Preview Mode Links will not work in preview mode

A Healthy Life


Apr 16, 2019

Anti-inflammatorisk kost o livsstil; vad innebär det?
I det här avsnittet gästas ”A Healthy Life” av författaren och journalisten Maria Borelius som bl a berättar om kopplingen mellan inflammation och sjukdomar så som cancer, alzheimers, IBS, diabetes och psykisk ohälsa.