Preview Mode Links will not work in preview mode

A Healthy Life


Oct 31, 2018

Veckans avsnitt gästas av Dr. Sanna Ehdin som har lång erfarenhet av både biomedicinsk forskning och självläkning. Redan för 20 år sedan talade hon om tarmbakterier och viljans kraft men då var det ingen i forskarvärlden som lyssnade, idag är hon en inspirationskälla för många.