Preview Mode Links will not work in preview mode

A Healthy Life


Apr 29, 2019

I veckans avsnitt gästar författaren och föreläsaren Soki Choi!

Hon berättar om den mikrobiotiska revolutionen och vår inre intelligens. Vi pratar bla om tidig forskning, att påverka sin hälsoprognos i tid, alzheimer och så får vi praktiska råd såsom Fem F-metoden.